HOME> アメダス> 降水量地点のアメダス

降水量地点のアメダス情報 2020年07月14日 11時現在

順位 地域名 降水
1高知県 ??25.0 mm/h
2高知県 ???20.0 mm/h
3徳島県 ??19.5 mm/h
4兵庫県 ??18.5 mm/h
5大阪府 ??18.5 mm/h
6兵庫県 ??17.5 mm/h
7兵庫県 ????12.5 mm/h
8愛媛県 ??12.5 mm/h
9徳島県 ???12.0 mm/h
10高知県 ??11.0 mm/h
11京都府 ???10.5 mm/h
1210.5 mm/h
13高知県 ???10.5 mm/h
1410.0 mm/h
15大阪府 ??10.0 mm/h
16大阪府 ??10.0 mm/h
17大阪府 ??10.0 mm/h
18徳島県 ??9.5 mm/h
19大阪府 ???9.5 mm/h
20高知県 ??9.5 mm/h
21静岡県 ??9.0 mm/h
22高知県 ??9.0 mm/h
23新潟県 ??8.5 mm/h
24愛媛県 ??8.5 mm/h
25和歌山県 ??8.5 mm/h
26兵庫県 ??8.0 mm/h
27兵庫県 ??8.0 mm/h
28東京都 ??8.0 mm/h
29徳島県 ???8.0 mm/h
30高知県 ??8.0 mm/h
31兵庫県 ??7.5 mm/h
32新潟県 ??7.5 mm/h
33徳島県 ???7.5 mm/h
34高知県 ??7.5 mm/h
35高知県 ???7.5 mm/h
36高知県 ??7.5 mm/h
37高知県 ????7.5 mm/h
38兵庫県 ??7.0 mm/h
39愛媛県 ???7.0 mm/h
40和歌山県 ??7.0 mm/h
41和歌山県 ???7.0 mm/h
42高知県 ??7.0 mm/h
43高知県 ??7.0 mm/h
44香川県 ??7.0 mm/h
456.5 mm/h
46兵庫県 ??6.5 mm/h
47新潟県 ??6.5 mm/h
48京都府 ??6.5 mm/h
49和歌山県 ???6.5 mm/h
50高知県 ??6.5 mm/h
51新潟県 ??6.0 mm/h
52徳島県 ??6.0 mm/h
53徳島県 ??6.0 mm/h
54愛媛県 ????6.0 mm/h
55高知県 ??6.0 mm/h
56高知県 ??6.0 mm/h
57兵庫県 ??5.5 mm/h
58長野県 ???5.5 mm/h
59徳島県 ??5.5 mm/h
60京都府 ??5.5 mm/h
61和歌山県 ??5.5 mm/h
62熊本県 ????5.5 mm/h
63高知県 ??5.5 mm/h
64香川県 ??5.5 mm/h
65宮城県 ??5.5 mm/h
66新潟県 ??5.0 mm/h
67鹿児島県 ???5.0 mm/h
68徳島県 ??5.0 mm/h
69愛媛県 ??5.0 mm/h
70和歌山県 ??5.0 mm/h
71和歌山県 ??5.0 mm/h
72和歌山県 ??5.0 mm/h
73宮崎県 ???5.0 mm/h
74高知県 ??5.0 mm/h
75高知県 ???5.0 mm/h
76高知県 ??5.0 mm/h
77高知県 ??5.0 mm/h
78香川県 ??5.0 mm/h
79香川県 ??5.0 mm/h
80香川県 ??5.0 mm/h
81滋賀県 ??4.5 mm/h
82奈良県 ??4.5 mm/h
83東京都 ???4.5 mm/h
84東京都 ????4.5 mm/h
85千葉県 ??4.5 mm/h
86愛媛県 ??4.5 mm/h
87大阪府 ?4.5 mm/h
88熊本県 ???4.5 mm/h
894.5 mm/h
904.5 mm/h
91高知県 ??4.5 mm/h
92宮城県 ???4.5 mm/h
93兵庫県 ??4.0 mm/h
94新潟県 ??4.0 mm/h
95福島県 ???4.0 mm/h
96徳島県 ??4.0 mm/h
97大分県 ??4.0 mm/h
98大分県 ???4.0 mm/h
99千葉県 ??4.0 mm/h
100愛媛県 ??4.0 mm/h
101和歌山県 ??4.0 mm/h
102大阪府 ??4.0 mm/h
103大阪府 ???4.0 mm/h
104大阪府 ??4.0 mm/h
105石川県 ???4.0 mm/h
106熊本県 ??4.0 mm/h
107熊本県 ????4.0 mm/h
108高知県 ??4.0 mm/h
109高知県 ??4.0 mm/h
110香川県 ???4.0 mm/h
111滋賀県 ????3.5 mm/h
112奈良県 ???3.5 mm/h
113兵庫県 ??3.5 mm/h
114新潟県 ??3.5 mm/h
115鹿児島県 ???3.5 mm/h
116京都府 ??3.5 mm/h
117京都府 ??3.5 mm/h
118和歌山県 ????3.5 mm/h
119和歌山県 ???3.5 mm/h
120大阪府 ??3.5 mm/h
121熊本県 ?3.5 mm/h
122高知県 ??3.5 mm/h
123宮城県 ??3.5 mm/h
124滋賀県 ???3.0 mm/h
125三重県 ????3.0 mm/h
1263.0 mm/h
127奈良県 ?3.0 mm/h
128長野県 ????3.0 mm/h
129新潟県 ??3.0 mm/h
130福島県 ??3.0 mm/h
131千葉県 ??3.0 mm/h
132千葉県 ??3.0 mm/h
133愛媛県 ??3.0 mm/h
134京都府 ???3.0 mm/h
135長崎県 ???3.0 mm/h
136大阪府 ????3.0 mm/h
137熊本県 ??3.0 mm/h
138熊本県 ??3.0 mm/h
139熊本県 ??3.0 mm/h
140宮崎県 ???3.0 mm/h
141宮崎県 ??3.0 mm/h
142岡山県 ??3.0 mm/h
143香川県 ???3.0 mm/h
144福岡県 ??2.5 mm/h
145滋賀県 ???2.5 mm/h
146三重県 ??2.5 mm/h
147奈良県 ???2.5 mm/h
1482.5 mm/h
149奈良県 ??2.5 mm/h
150兵庫県 ??2.5 mm/h

特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在

高温沖縄県 ??33.0 ℃
低温静岡県 ???3.5 ℃
強風高知県 ???18.0 m/s
降水量高知県 ??25.0 mm/h

全国各地のアメダス

北海道 北海道
東北 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨
信越 長野 新潟
東海 静岡 愛知 岐阜 三重
北陸 富山 石川 福井
近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
中国 岡山 広島 島根 鳥取 山口
四国 香川 徳島 愛媛 高知
九州 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島
沖縄 沖縄