HOME> アメダス> 強風地点のアメダス

強風地点のアメダス情報 2020年07月14日 11時現在

順位 地域名 風速
1高知県 ???18.0 m/s
2兵庫県 ????13.3 m/s
3和歌山県 ???11.8 m/s
4大阪府 ???11.8 m/s
5島根県 ???10.7 m/s
6島根県 ??10.0 m/s
7鹿児島県 ???10.0 m/s
8東京都 ????9.2 m/s
9青森県 ??9.2 m/s
10千葉県 ??9.2 m/s
11島根県 ??9.1 m/s
12島根県 ??8.5 m/s
13東京都 ????8.2 m/s
14和歌山県 ???8.0 m/s
15島根県 ??7.9 m/s
16広島県 ?7.9 m/s
17大阪府 ??7.8 m/s
18東京都 ????7.8 m/s
19沖縄県 ??7.7 m/s
20山形県 ??7.6 m/s
21千葉県 ??7.6 m/s
22長野県 ??7.5 m/s
23沖縄県 ???7.5 m/s
24沖縄県 ??7.5 m/s
25長野県 ????7.4 m/s
26高知県 ??7.4 m/s
27宮崎県 ??7.4 m/s
28沖縄県 ???7.3 m/s
29東京都 ???7.3 m/s
30宮崎県 ??7.2 m/s
31東京都 ????7.2 m/s
32東京都 ??7.2 m/s
33北海道 ???7.2 m/s
34北海道 ??7.2 m/s
35北海道 ??7.1 m/s
36島根県 ??7.1 m/s
37山形県 ??7.1 m/s
38鹿児島県 ???7.1 m/s
39沖縄県 ??7.0 m/s
40福井県 ??6.8 m/s
41青森県 ???6.8 m/s
42広島県 ??6.8 m/s
43静岡県 ???6.7 m/s
44静岡県 ???6.7 m/s
45北海道 ??6.4 m/s
46沖縄県 ???6.4 m/s
47北海道 ??6.4 m/s
48東京都 ??6.4 m/s
49大阪府 ??6.4 m/s
50秋田県 ??6.3 m/s
51北海道 ??6.3 m/s
52長野県 ??6.3 m/s
53秋田県 ??6.3 m/s
54大阪府 ??6.2 m/s
55長野県 ??6.2 m/s
56東京都 ??6.2 m/s
57兵庫県 ??6.1 m/s
58大阪府 ???6.1 m/s
59秋田県 ??6.1 m/s
60鹿児島県 ???6.1 m/s
61北海道 ???6.0 m/s
62沖縄県 ??6.0 m/s
63東京都 ???6.0 m/s
64北海道 ??6.0 m/s
65山形県 ??5.9 m/s
66沖縄県 ??5.9 m/s
67秋田県 ??5.9 m/s
68北海道 ???5.8 m/s
69新潟県 ??5.8 m/s
70北海道 ??5.8 m/s
71徳島県 ???5.8 m/s
72北海道 ??5.8 m/s
73沖縄県 ???5.8 m/s
74福井県 ??5.8 m/s
75北海道 ??5.8 m/s
76佐賀県 ??5.7 m/s
77鹿児島県 ???5.7 m/s
78鹿児島県 ??5.7 m/s
79新潟県 ??5.7 m/s
80長野県 ???5.6 m/s
81北海道 ????5.6 m/s
82福井県 ??5.6 m/s
83福井県 ??5.6 m/s
84和歌山県 ??5.5 m/s
85神奈川県 ??5.5 m/s
86沖縄県 ??5.5 m/s
87北海道 ??5.5 m/s
88鹿児島県 ??5.5 m/s
89秋田県 ??5.5 m/s
90宮崎県 ??5.5 m/s
91福岡県 ????5.5 m/s
92北海道 ???5.4 m/s
93長崎県 ???5.4 m/s
94秋田県 ??5.3 m/s
95青森県 ??5.3 m/s
96鹿児島県 ???5.3 m/s
97北海道 ??5.3 m/s
98沖縄県 ???5.3 m/s
99広島県 ???5.2 m/s
1005.1 m/s
101埼玉県 ??5.1 m/s
102北海道 ???5.1 m/s
103青森県 ??5.1 m/s
104北海道 ??5.1 m/s
105北海道 ??5.1 m/s
106長崎県 ???5.1 m/s
107北海道 ????5.1 m/s
108山口県 ??5.1 m/s
109山口県 ??5.0 m/s
110北海道 ??5.0 m/s
111岡山県 ??5.0 m/s
112島根県 ??5.0 m/s
113長野県 ??5.0 m/s
114神奈川県 ??5.0 m/s
115新潟県 ??5.0 m/s
116山口県 ??5.0 m/s
117静岡県 ???4.9 m/s
118沖縄県 ??4.9 m/s
119島根県 ??4.9 m/s
120北海道 ??4.9 m/s
121山形県 ??4.9 m/s
122鳥取県 ?4.9 m/s
123沖縄県 ??4.8 m/s
124愛媛県 ??4.8 m/s
125沖縄県 ???4.8 m/s
126鹿児島県 ??4.8 m/s
127兵庫県 ??4.8 m/s
128兵庫県 ??4.8 m/s
129福井県 ??4.8 m/s
130宮城県 ??4.8 m/s
131北海道 ??4.8 m/s
132島根県 ??4.8 m/s
133山形県 ???4.7 m/s
134高知県 ??4.7 m/s
135高知県 ????4.7 m/s
136北海道 ??4.7 m/s
137佐賀県 ??4.7 m/s
138北海道 ??4.7 m/s
139青森県 ????4.7 m/s
140熊本県 ????4.6 m/s
141北海道 ??4.6 m/s
142鹿児島県 ??4.6 m/s
143千葉県 ??4.6 m/s
144東京都 ???4.6 m/s
145滋賀県 ??4.6 m/s
146滋賀県 ???4.5 m/s
147福岡県 ??4.5 m/s
148鹿児島県 ??4.5 m/s
149北海道 ???4.5 m/s
150熊本県 ??4.5 m/s

特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在

高温沖縄県 ??33.0 ℃
低温静岡県 ???3.5 ℃
強風高知県 ???18.0 m/s
降水量高知県 ??25.0 mm/h

全国各地のアメダス

北海道 北海道
東北 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島
関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨
信越 長野 新潟
東海 静岡 愛知 岐阜 三重
北陸 富山 石川 福井
近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山
中国 岡山 広島 島根 鳥取 山口
四国 香川 徳島 愛媛 高知
九州 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島
沖縄 沖縄